Din gymnasiale uddannelse deltager en i landsdækkende undersøgelse, hvor vi er interesseret i dig og dine oplevelser.

Hvor ofte drikker du alkohol? Rører du dig i hverdagen? Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? Hvor ofte benytter du de sociale medier? Og trives du med din hverdag?

Vi håber du vil deltage i undersøgelsen og være med til at gøre os klogere på hvordan unges sundhed og trivsel ser ud på de gymnasiale uddannelser.

Baggrund

I ungdomsårene sker der store forandringer i livet, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenalderen.

Formål

Gennem UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 skaber vi ny viden om din og andre unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Undersøgelsen er den hidtil største undersøgelse af sin art i Danmark. På baggrund af undersøgelsen bliver det muligt at målrette forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til jer, f.eks. indsatser der mindsker rygning og fremmer trivsel og fastholdelse i uddannelse. Undersøgelsen giver yderligere en unik mulighed for at forske i din og andre unges sundhed og trivsel mange år fremover.

Som deltager i UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 bidrager du til – sammen med andre unge på gymnasiale uddannelser – at skabe ny viden.

De oplysninger, du bidrager med, indgår kun i samlede opgørelser og resultater . Det vil derfor ikke være muligt at genfinde specifikke oplysninger om dig.

Hvornår og hvordan

Alle landets gymnasiale uddannelser (STX, 2-årig HF, HHX og HTX) inviteres til at deltage i januar og februar 2019. På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen forventes en national rapport at blive offentliggjort i løbet af efteråret 2019.

UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 er en opfølgning til Ungdomsprofilen 2014 (Læs mere om Ungdomsprofilen her)

Undersøgelsen er forankret på Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og udføres i samarbejde med VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Steno Diabetes Center Copenhagen. Undersøgelsen bakkes op af Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne samt Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen er finansieret af forskningsmidler fra Center for Interventionsforskning.

Undersøgelsen begynder d. 14. januar 2019, og den er åben for unge i alderen 15-30 år.

Klik her for at gå i gang med at besvare spørgeskemaet