Om Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019

UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 er en national spørgeskemaundersøgelse til unge på gymnasiale uddannelser om sundhedsadfærd, trivsel og helbred.


Hvorfor er UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 vigtig?

I ungdomsårene sker der store forandringer i de unges liv, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenalderen. For at kunne forebygge usunde vaner og mistrivsel og fremme sunde vaner blandt unge er det vigtigt at have viden om deres nuværende trivsel og sundhedsadfærd, herunder søvn, rygning, alkoholforbrug, motionsvaner og mental sundhed. Herved kan man kortlægge samspillet mellem sundhedsvaner og sundhedstilstanden blandt de unge. UNG19 – Sundhed og trivsel på gymnasiale uddannelser 2019 er en opfølgning til Ungdomsprofilen 2014 (Læs mere om Ungdomsprofilen her), og det bliver med denne undersøgelse muligt at følge udviklingen af de unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred.


Undersøgelsens fokusområder

Vi undersøger elever på gymnasiale uddannelsers (STX, 2-årig HF, HHX og HTX) sundhed, trivsel og helbred, som særligt centrerer sig om følgende temaer:

 • Sundhed: Brug af rusmidler, rygning, mad- og måltidsvaner, fysisk aktivitet, søvn, seksualvaner og prævention
 • Helbred: Højde/vægt, symptomer og selvvurderet helbred
 • Trivsel: Mental sundhed og almen livstilfredshed, skoletrivsel, digital adfærd og relationer til familie og venner

Metode

I løbet af januar og februar 2019 vil elever på alle landets gymnasiale uddannelser (STX, 2-årig HF, HHX og HTX) blive inviteret til at besvare et internetbaseret spørgeskema i en undervisningstime. Undersøgelsen er forankret på Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er frivilligt for eleverne, om de ønsker at deltage i undersøgelsen. Dette informeres de om tydeligt, når de introduceres til spørgeskemaet, ligesom de informeres om, at deres data behandles strengt fortroligt.


Databehandling

Alle oplysninger opgivet i spørgeskemaet behandles efter databeskyttelsesforordningen § 10 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Det er frivilligt at deltage, og indsamlingen sker via besvarelse af spørgeskemaet. Syddansk Universitet er ansvarlig for beskyttelsen af personoplysningerne, som kun bruges til forskning.

De oplysninger, vi indsamler data om, er:

 • CPR-nummer
 • Uddnannelseoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Rygevaner
 • Alkoholvaner
 • Mad- og måltidsvaner
 • Søvnvaner
 • Seksualvaner
 • Digital adfærd
 • Kropstilfredshed
 • Mental sundhed og trivsel
 • Sociale relationer

Sådan bruges oplysninger

Syddansk Universitet behandler personoplysningerne fortroligt – i overensstemmelse med gældende ret. Personoplysninger vil udelukkende blive brugt til forskning. Vi sørger for at opbevare oplysningerne sikkert, så det kun er forskere, der har adgang til dem.


Sletning og opbevaring af oplysninger

Syddansk Universitet vil slette eller anonymisere oplysningerne, når det ikke længere er relevant at opbevare personoplysningerne.


Offentliggørelse

Der sker ikke offentliggørelse af oplysninger, hvor enkelt personer kan identificeres. Oplysningerne vil altid indgå i en større sammenhæng f.eks. ved en graf over resultaterne når de offentliggøres. Her vil det ikke være muligt at genfinde specifikke oplysninger om enkeltpersoner.


Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen kan du til enhver tid kontakte projektleder Veronica Pisinger på tlf. 65507748 eller vepi@sdu.dk.

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Simon Kamber på tlf. 6550 3906 eller dpo@sdu.dk.